นานแค่ไหนคือ “ไม่นาน” ?

เขาจะทำตามสัญญา ขอเวลา ...

0
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
ชั่วโมง
0
นาที
0
วินาที

สัญญาที่ไม่ระบุเวลาก็คือคำโกหกที่ไม่รู้วันหมดอายุ
เริ่มนับจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30 น.

ซอร์สโค้ด ดัดแปลงจากตัวอย่างของ DRS David Soft & Yaphi Berhanu