ชัย คุรุ เทวา โอม ...


ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ฉันพูดนั้นไร้ความหมาย
ฉันเพียงพูดเผื่อเธอจะได้ยินอีกครึ่งหนึ่ง

คาลิล ยิบราน


» คิดใหญ่
» เรื่องชั่วคราว
» เมื่อมอง
» 13.87 พันล้านบาท
» ทำ จึงเข้าใจ
» วัยกับเวลา
» หัวใจสู่ปลายเท้า
» I’m good at ...
» วิธีหยุดฝน
» ศูนย์กลางของจักรวาล
» วิธีคิดเกี่ยวกับ “ความจริง”
» เป็นคนที่ตัวเองเลือก
» Galistan of Sa’di
» ทิ้ง
» สิ่งที่อยากเชื่อ
» Don’t panic
» ฉันไม่อยู่
» Killing them softly
» Ignorance
» Untitled
» The only difference
» แม้ไม่อาจเป็นมิตร
» Unthinkable
» กลัวคำตอบ
» The price of being free
» พืชชนิดหนึ่ง
» สวนทาง
» ความพอดี
» ตากับตีน
» ประเทศกรุงเทพฯ
» Better together
» เล่นซ่อนหา
» ครึ่งหนึ่ง
» วันเด็ก
» สิ่งมีชีวิต
» ไม่มีอย่างอื่น
» 3 มิลลิเมตร
» ฝนตก
» Worth messing with
» ยิ่งไกล ยิ่งรู้
» Life is bearable
» คน วัว หมา
» กลั่นจากดวงดาว
» ในไม่ช้า
» นักคิดถึง
» ไม่มีวันพอ
» ตะวัน
» ดาวหนึ่งดวง
» ไม่ใช่ที่นี่
» ถ้อยคำ
» ใจลอย
» Ruby told me